Avainsana-arkisto: uusi opetussuunnitelma

Biologiassa ja maantiedossa voi oppia yksilöllisesti, yhteisöllisesti ja vapaasti

Kaksi vuotta sitten, keväällä 2014 aloitin yksilöllisen oppimisen kokeilut 7. ja 8. luokan maantiedossa. Tein oppilaille kolme valmista oppimispolkua: Opi perusasiat, Syvennä osaamistasi ja Vahvista osaamistasi. Toisin sanoen luokittelin oppikirjan tehtäviä kolmeen oppimispolkuun. Oppilaat arvioivat yksilöllisen oppimisen menetelmän pääosin hyväksi. Vuorovaikutus oppilaiden ja opettajan välillä lisääntyi. Opettaja oppi tuntemaan oppilaiden tiedot ja taidot paremmin. Katso […]

Nyt seurataan ajankohtaisia uutisia

Maantiedon uuden opetussuunnitelman yksi sisältöalueista on ajankohtainen muuttuva maailma: Ajankohtainen muuttuva maailma (S2): Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja sijoitetaan uutiset kartalle. Pohditaan kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisseuranta yhdistetään maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun. Tutustutaan työelämässä ja yhteiskunnan eri osa-alueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen. (Lähde: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014) Tavoitteena on, että oppilas osaa tuoda […]

OBi päivittyy uuteen opsiin

Maapallon karttakuva ja alueet on yksi maantiedon uuden opetussuunnitelman sisältöalue. Sen tavoitteet, keskeisimmät sisällöt sekä oppimista tukevia linkkivinkkejä löytyy nyt myös OBista. Seuraavaksi päivitystyön kohteena ovat Elämän edellytykset, Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt sekä Ihmiset ja kulttuurit – sivut.