Miksi ope haluaa nähdä sinut etäoppitunneilla? 

Reilun kolmen viikon etäopetusjakson aikana etäoppitunnit ovat alkaneet suosituksella avata kamerat. Monissa opetusryhmissä yhä suurempi osa oppilaista avaa kamerat. Joissakin ryhmissä vain muutamat avaavat tai ei kukaan.  

Kameroiden avaaminen ei tietenkään ole pakollista mutta vahvasti suositeltavaa ja perusteltua. 

Tässäpä perusteluja vielä kerran kaikille: Miksi kamerat kannattaa pitää auki (jos suinkin mahdollista, edes joskus)? 

 • Ihminen on hyvin sosiaalinen eläin. Meillä on usein tarve olla yhteydessä muihin ja kuulua ryhmään. Ryhmään kuulumisen tunnetta ei synny ilman vuorovaikutusta, sanallista tai sanatonta. 
 • Geeneihimme on koodattu hirmuisesti empatiataitoja ja niihin liittyy muun muassa tarve nähdä toistemme kasvoja. Empatia on edellytys laadukkaalle vuorovaikutukselle. Empatia on supertaito, joka luo edellytykset hyvälle vuorovaikutukselle, hyvään työntekoon – myös verkossa. 
 • Mitä paremmin pystyy ymmärtämään toisen tunteita ja ajatuksia, sen parempaa vuorovaikutus on, ympäristöstä riippumatta.

Tunteiden välittymistä verkossa voidaan välittää, kun avataan kamerat. 

 1. Kameroiden avaaminen lisää läsnäolon tunnetta. Ilman kasvoja ja sen ilmeitä on vaikea välittää tunteita ja saada aikaan läsnäolon tuntua. 
 2. Tunnetieto välittyy paremmin ja toisten tunteiden ja ajatusten ymmärtäminen (empaattinen vuorovaikutus) on helpompaa.  
 3. Ilman kasvojen ilmeitä tunnetieto ei välity ja empatia saattaa kadota/heikkenee. Silloin väärinymmärryksiä syntyy helpommin. 
 4. Kameroiden auki pitäminen (ja vuorovaikutus yleensä) lisää näkyväksi tulemisen tunnetta. Se vähentää tylsistymisen, passiivisuuden ja merkityksettömyyden tunnetta – jopa masennusta.  
 5. Kasvoton vuorovaikutus voi synnyttää epävarmuuden ja ulkopuolisuuden tunteen. Toisin sanoen: osallisuuden ja yhteisöllisyyden tunne lisääntyy, kun kamerat ovat auki. 
 6. Kameroiden auki pitäminen vaikuttaa myös omaan läsnäoloon. Se lisää keskittymistä ja edistää siten oppimista. 
 7. Kun pidät kameraa auki, se voi olla merkki siitä, että kunnioitat ja arvostat toisten aikaa. Kameran takana piilossa hääräileminen on epäkunnioittavaa toisten ajankäyttöä kohtaan. Lisäksi monen asian samaan aikaan tekeminen ylipäänsä ei ole järkevää oppitunneillakaan. 
 8. Saat parempaa ja laadukkaampaa opetusta ja ohjausta, kun kamerat ovat auki. On todennäköistä, että opettajankin työ paranee, kun hän näkee oikeita oppilaita eikä mustia palloja tai avokadoja, marsuja ja käveleviä juustoja. 

Hyvän vuorovaikutteisen ja oppilasta osallistavan etäoppitunnin pitäminen vaatii opettajalta paljon suunnittelua ja jämäkkää, johdonmukaista tapaa ohjata tuntia eteenpäin. 

Hyvän etäoppitunnin luomisessa myös sinulla eli oppilaalla on suuri merkitys. Omalla olemuksellasi, osallistumisellasi, keskittymiselläsi ja ilmeilläsi pystyt vaikuttamaan etäoppitunnin tunnelmiin. Toivottavasti hyviin sellaisiin. 

Ja muuten. 

On ennustettu, että digitalisaation seurauksena monet ammatit ja työpaikat katoavat, kun töitä voidaan automatisoida. Mutta on hyvin, hyvin todennäköistä, että vuorovaikutusta ja empatiaa vaativat ammatit säilyvät, sillä niihin tarvitaan ihmisiä.  

Siksi vuorovaikutusta ja empatiataitoja kannattaa harjoitella niin etäopetuksessa kuin lähiopetuksessa. Ja nyt etänä sen voi aloittaa vaikka avaamalla kamerat. Edes välillä.

Vinkit vuorovaikutteisempaan etäopiskeluun: 

 1. Varmista, että profiilikuvassa on kuva sinusta tai nimikirjaimesi. 

Tämä helpottaa tunnistautumista niissä tilanteissa, joissa kamerat eivät ole auki. 

 1. Ota reipas asento ja avaa kamera. 

Voit sumentaa taustan tai valita taustasuodattimista itsellesi sopivan taustakuvan. Silloin esimerkiksi selkäsi takana liikkuvat muut perheenjäsenet eivät näy muille. Jos sumentaminen tai taustakuvan valitseminen ei onnistu, voit halutessasi siirtyä siten, että selkäsi takana näkyy paljas seinä. 

 1. Kuuntele aktiivisesti. Huomioi kehon kieli ja kasvojen ilmeet. 

Kehon asennot ja eleet vaikuttavat siihen, millaisen vaikutelman annat itsestäsi muille. Sen lisäksi oman kehon asennot ja liikkeet vaikuttavat myös omaan mieleen. Reipas mieliala johtaa reippaaseen asentoon mutta myös toisin päin: reipas asento voi reipastuttaa mieltä entisestään.  

Viestintäammattilainen Peter Nyman kertoi Puoli seitsemän- ohjelmassa ohjeita “julmaan ruututodellisuuteen”. Hänen mielestään etätapaamisissa valoon, pukeutumiseen, kuvakulmiin ja muihin teknisiin seikkoihin kannattaa kiinnittää huomiota – mutta myös omiin ilmeisiinsä. “Pitää välttää niin sanottua RBF:ää eli resting bitch face – ilmettä, joka on miehillä ihan yhtä ilmeinen. Katso linkin video, jossa Peter Nyman imitoi tätä ilmettä. 

 1. Pyydä puheenvuoroa nostamalla kättä (käsisymboli löytyy reaktioista). Älä puhu päälle. 
 1. Kohdista puheesi muille. Pyri katsomaan kameraan. 

Oman tietokoneeni kameran kohdalla on koulukoira Puhtin kuva. Sen tarkoituksena on auttaa kohdistamaan omaa katsettani kameraan ja sitä kautta luomaan vaikutusta katsekontaktista. Tämä ei ole helppoa, mutta päivä päivältä se sujuu ehkä hetken luontevammin. 

 1. Puhu selkeästi ja reippaasti. Vältä monotonista tylsää ääntä. 
 1. Reagoi muiden puheenvuoroihin: taputa, tykkää jne. 
 1. Kysy ja pyydä tarkennusta. Puhuttele etunimillä. 
 1. Tee kuunteluasi näkyväksi myös kirjoittamalla. Aktiivinen kuuntelu näkyy laadukkaissa viesteissä. 
 1. Osallistu keskusteluun ryhmissä (yksityisissä kanavissa tai breakout roomeissa). Ryhmätyöskentelyn tavoitteena on oppia yhdessä.  
 1. Viesti (puhu tai kirjoita) myönteisesti, kannustavasti ja kohteliaasti. 

Lähteet: 

Ylen kysely: Etäopetus tekee opettajasta chat-juontajan, jolle kukaan ei vastaa – kameran aukaiseminen pelottaa oppilaita 

Ylen kysely: Etäopetus tekee opettajasta chat-juontajan, jolle kukaan ei vastaa – kameran aukaiseminen pelottaa oppilaita https://yle.fi/uutiset/3-11837844

Haluan nähdä kasvoja! https://www.linkedin.com/pulse/haluan-nähdä-kasvoja-leena-ståhlberg/?trk=public_profile_article_view  

Kokeneen televisioesiintyjän ja juontajan ohje videopalavereihin – Peter Nyman: ”Pitää välttää resting bitch face -ilmettä” https://yle.fi/uutiset/3-11831346

Aivot työssä, Minna Huotilainen ja Katri Saarikivi (2019)

Toimivaa maantietoa!

Blogihiljaisuudesta huolimatta maantiedon oppitunneilla opiskellaan edelleen yksilöllisemmin ja vapaammin sekä toivottavasti myös toimivammin ja vaikuttavammin :).

Esimerkkinä 7. luokan maantieto

Oppikirjat: GEOIDI Elämän edellytykset ja AVARA Maailma

Sisältöjä ja tavoitteita:

Näyttökuva 2017-11-21 kello 16.05.16Oppimisen periaatteet:

Maantiedossa oppiminen etenee aihekokonaisuuksittain.

7. luokalla aihekokonaisuudet ovat

 • Auringon valo ja lämpö
 • ilma
 • vesi
 • maankuori ja
 • ravinto.

Jokaiseen aihekokonaisuuteen käytetään noin neljä oppituntia (4 x 75 minuuttia).

Oppitunneilla

 • oppimisen sisältö- ja taitotavoitteet kerrataan joka tunnin alussa
 • oppilas voi opiskella omaa tahtia
 • tavoitteena on opiskella vuorovaikutuksessa muiden kanssa, keskustellen, kysellen ja auttaen
 • oppikirjat ovat oppimisen perusta
 • oppilas tekee aihekokonaisuudesta käsitekartan tai muunlaiset muistiinpanot vihkoon tm.
 • oppilas valitsee oppikirjan tehtävistä itselleen sopivimmat ja mieluisimmat (tavoitteena on valita kuitenkin erityyppisiä tehtäviä, joissa voi oppia erilaisia taitoja)
  • oppilas voi tehdä tehtäviä vihkoon tai esimerkiksi OneNoteen
  • oppilas tarkistaa, korjaa ja täydentää tehtävien vastauksia koulussa
 • oppilas voi valita itselleen sopivimmat ja mieluisimmat Toimi ja vaikuta – tehtävät (kortit)
  • tekemällä Toimi ja vaikuta – tehtäviä oppilas oppii myös laaja-alaisen osaamisen taitoja
  • Toimi ja vaikuta – tehtävät mahdollistavat myös monialaisen oppimisen
  • osa oppilaista on Nordplus junior – hankkeemme Nordic Go – oppilaita: tavoitteena on, että he tekevät tehtäviä yhdessä islantilaiset oppilaiden kanssa
 • oppilas päättää itse kotitehtävistään mutta lukuläksy on jokaisen läksy: oppilas opiskelee kotona ne kappaleet, joiden aiheita on oppitunnilla opiskellut
 • jokaisen aihekokonaisuuden jälkeen oppilas arvioi työskentelyään ja oppimistaan
 • oppilas kerää tehtävistä ns. osaamismerkkejä eli tarroja ja leimoja
 • on myös yhteisiä opetustuokioita, joissa keskitytään keskeisimpiin, vaikeimpiin, kiinnostaviin, ajankohtaisiin asioihin – aina tilanteen ja tarpeiden mukaan
 • yhteiset arviointikeskustelut ohjaavat oppimista ja opetusta

Oppimista ohjaava moniste:

Toimintaohjeita maantietoon 7
Oppilaan oppimista ohjaava moniste.

Toimi ja vaikuta – kortit

Toimi ja vaikuta kortit
Oppilas voi valita viidestäkymmenestä Toimi ja vaikuta – kortista itselleen mieluisimman tehtävän.

Toimi ja vaikutta kortti 2
Toimi ja vaikuta – tehtävät liittyvät opiskeltaviin aihekokonaisuuksiin. Niitä tekemällä oppilas oppii myös laaja-alaisen osaamisen taitoja.