Rita

Rita

 

5A0DF936-893B-40DF-9326-4D5A22AA319F

Olen yläkoulun biologian ja maantiedon opettaja. Opetussuunnitelma, positiivinen pedagogiikka sekä erilaiset pedagogiset mallit ja kasvatustieteen teoriat rakentavat vahvan pohjan työlleni. Oppimisen ilo, merkityksellisyys ja oppilaan itseohjautuvuus ovat työni keskeisimpiä tavoitteita.

Oppitunneillani oppilaat voivat oppia yksilöllisesti ja yhteisöllisesti, omien tavoitteiden mukaan, eri opiskelumenetelmiä hyödyntäen erilaisissa oppimisympäristöissä.

Tieto- ja viestintäteknologia on luonteva väline oppimisessa. Tavoitteenani on ohjata oppilaita oppimaan laaja-alaisen osaamisen taitoja, kuten ajattelua ja oppimaan oppimista, kulttuurista osaamista ja vuorovaikutusta, monilukutaitoa sekä osallistumista, vaikuttamista ja kestävän tulevaisuuden rakentamista.

Innostun uusista ideoista ja toimintatavoista. Pyrin kehittämään omaa työtäni päämäärätietoisesti ja luovasti. Sosiaalinen media on tärkeä oppimisympäristöni. Kokeilen uusia toimintatapoja ja sovellan niitä itselleni ja oppilailleni sopivammaksi. Oppimisen iloa ja uusia toimintatapoja oppitunneilleni tuo myös koulukoira Puhti.

Jaan kokemuksiani, ideoitani ja oppimiseen liittyvää aineistoa verkkosivuillani ritakeskitalo.com ja openbiomi.com sekä muualla verkossa, esimerkiksi Facebookissa ja Instagramissa.

Kansainväliset hankkeet, kuten Nordplus junior- ja Erasmus+ KA1 – hanke lisäävät työni mielekkyyttä. Hankkeisiin liittyy opettajien koulutusta, opettaja- ja luokkavaihtoa sekä projektityöskentelyä.

Päätoimisen työni ohessa olen tehnyt yläkoulun maantiedon ja biologian oppimateriaaleja (Avara-, Geoidi- ja Koodi-sarjat) vuodesta 2007 lähtien.

Radiata

Radiata on säteittäissymmetristen eläinten ryhmä, johon kuuluu Itämeren ihanat korvameduusatkin.

Tammikuusta 2018 lähtien se on ollut myös yritykseni nimi. Radiatan (Y-tunnus 2870220-7) päätoimialana on koulutusta palveleva toiminta.

Voin tarjota innostavia luentoja tai käytännönläheisiä työpajoja,  jotka liittyvät esimerkiksi biologian ja maantiedon opetukseen ja oppimiseen.

Olen pitänyt koulutuksia mm. seuraavista aiheista:

  • Individual learning in Biology and Science (Iceland 2017)
  • Monipuolinen arviointi (Salo 2017 ja 2018)
  • Sosiaalinen media oppimisessa ja opetuksessa (Salo  2017)
  • Yksilöllinen oppiminen biologiassa ja maantiedossa (Helsinki 2016 ja 2017, Salo 2018)
  • Yksilöllistä ja vapaampaa oppimista (Turun BMOL 2017 ja Paimion Vestarit 2018)
  • Yksilöllistä ja vapaampaa oppimista – tarina oppimiskulttuurin muutoksesta (Sanoma Pron koulutustilaisuudet Turku, Jyväskylä, Oulu, Helsinki, Tampere, kevät 2018)

Tutustu työhöni yläkoulun biologian ja maantiedon opettajana openbiomi.com ja ritakeskitalo.com – sivuilla.

Jos kiinnostuit, otathan yhteyttä: rita.keskitalo@salo.fi