Rita

Rita

 

5A0DF936-893B-40DF-9326-4D5A22AA319F

Olen yläkoulun biologian ja maantiedon opettaja. Opetussuunnitelma, positiivinen pedagogiikka sekä erilaiset pedagogiset mallit ja kasvatustieteen teoriat rakentavat vahvan pohjan työlleni. Oppimisen ilo, merkityksellisyys ja oppilaan itseohjautuvuus ovat työni keskeisimpiä tavoitteita.

Oppitunneillani oppilaat voivat oppia yksilöllisesti ja yhteisöllisesti, omien tavoitteiden mukaan, eri opiskelumenetelmiä hyödyntäen erilaisissa oppimisympäristöissä.

Tieto- ja viestintäteknologia on luonteva väline oppimisessa. Tavoitteenani on ohjata oppilaita oppimaan laaja-alaisen osaamisen taitoja, kuten ajattelua ja oppimaan oppimista, kulttuurista osaamista ja vuorovaikutusta, monilukutaitoa sekä osallistumista, vaikuttamista ja kestävän tulevaisuuden rakentamista.

Innostun uusista ideoista ja toimintatavoista. Pyrin kehittämään omaa työtäni päämäärätietoisesti ja luovasti. Sosiaalinen media on tärkeä oppimisympäristöni. Kokeilen uusia toimintatapoja ja sovellan niitä itselleni ja oppilailleni sopivammaksi. Oppimisen iloa ja uusia toimintatapoja oppitunneilleni tuo myös koulukoira Puhti.

Jaan kokemuksiani, ideoitani ja oppimiseen liittyvää aineistoa verkkosivuillani ritakeskitalo.com ja openbiomi.com sekä muualla verkossa, esimerkiksi Facebookissa ja Instagramissa.

Kansainväliset hankkeet, kuten Nordplus junior- ja Erasmus+ KA1 – hanke lisäävät työni mielekkyyttä. Hankkeisiin liittyy opettajien koulutusta, opettaja- ja luokkavaihtoa sekä projektityöskentelyä.

Päätoimisen työni ohessa olen tehnyt yläkoulun maantiedon ja biologian oppimateriaaleja (Avara-, Geoidi- ja Koodi-sarjat) vuosina 2007-2018.

Radiata

Radiata on säteittäissymmetristen eläinten ryhmä, johon kuuluu Itämeren ihanat korvameduusatkin.

Tammikuusta 2018 lähtien se on ollut myös yritykseni nimi. Radiatan (Y-tunnus 2870220-7) päätoimialana on koulutusta palveleva toiminta.

Voin tarjota innostavia luentoja tai käytännönläheisiä työpajoja,  jotka liittyvät opetukseen ja oppimiseen, aiheina voivat olla esimerkiksi monipuolinen arviointi, formatiivinen arviointi, oppilaiden osallistaminen, yksilöllinen ja yhteisöllinen oppiminen, tieto- ja viestintäteknologian käyttö opetuksessa ja oppimisessa, oppimismerkit jne.

Pitämäni koulutusten esitykset löytyvät ritakeskitalo.com – sivuilta (ks. koulutukset).

Jos kiinnostuit, otathan yhteyttä: rita.keskitalo@salo.fi